โสกราตีสแนวคิดหลัก

อะไรคือแนวคิดหลักของปรัชญาของโสกราตีสนักคิดและนักปรัชญากรีกโบราณคุณจะได้เรียนรู้จากบทความนี้

โสกราตีสเป็นผู้เขียนทฤษฎีของคารมคมคายที่แท้จริงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับความจริง การสนทนาและสุนทรพจน์ของเขาถูกบันทึกไว้โดยนักเรียนของนักคิดและวันนี้เรามีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญาและการสอนของโสเครติส

ความคิดหลักปรัชญาของโสกราตีส

 • เรื่องของปรัชญาเป้าหมายหลักและภารกิจหลักคือความรู้เกี่ยวกับ "ธรรมชาติ" ของมนุษย์ความคิดและการใช้ชีวิตรวมทั้งแหล่งที่มาหลักของการกระทำและการกระทำของเขา โสกราตีสอ้างว่า "รู้จักตัวเอง" นี่คือความหมายของวัตถุประสงค์และการเรียกของแต่ละคน
 • สาระสำคัญของมนุษย์มีสมาธิในจิตวิญญาณของเขา และคุณค่าของวิญญาณนั้นอยู่ในความรู้ สำหรับการเจริญเติบโตของมันมีความจำเป็นต้องนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณธรรม
 • เขาพัฒนาวิธีการทางตรรกวิทยาเชิงอัตวิสัยซึ่งใคร ๆ ก็สามารถสร้างความจริงขึ้นมาได้ โสกราตีสเชื่อว่าความจริงเป็นความรู้อิสระที่เป็นกลางระหว่างการสนทนาเมื่อมีการชี้แจงแนวคิด
 • ความรู้เป็นแนวคิด เหล่านี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับทั่วไปความคิดซึ่งถูกเปิดเผยผ่านคำจำกัดความ
 • ปราชญ์แย้งว่าโลกวัตถุไม่สามารถรู้ได้ (ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า) แต่วิญญาณมีไว้สำหรับความรู้
 • ความสำเร็จในการสอนหลักของเขาคือ mayevtica นี่คือการโต้เถียงวิภาษวิธีที่นำไปสู่ความจริง

ความคิดหลักของโสกราตีสสั้น ๆ เกี่ยวกับการสอน

 1. วิทยานิพนธ์หลักเกี่ยวกับการสอนของโสกราตีสคือการพัฒนาตนเองทางศีลธรรมเป็นเป้าหมายหลักในทุกเป้าหมายของมนุษย์ในชีวิต
 2. ความสุขประกอบด้วยการขจัดความขัดแย้งระหว่างสังคมและความเป็นส่วนตัว มิฉะนั้นทุกอย่างจะนำไปสู่ความไม่ลงรอยกันกับสังคมและความไม่ลงรอยกันทางจิตวิญญาณ
 3. แนวคิดการสอนหลักของโสกราตีสคือ“ ผู้ที่รู้ว่าตัวเองรู้ว่าอะไรดีสำหรับเขาและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาสามารถทำได้และสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้” นั่นคือความรู้ในตนเอง
 4. เขาเชื่อมโยงความสามารถตามธรรมชาติของบุคคลกับสิทธิในการศึกษาของเขา
 5. การสอนมีค่ามากกว่าชีวิต ท้ายที่สุดครูก็จะสร้างบุคลิกภาพของบุคคลและต่อสังคม
 6. ภารกิจหลักของครูและพี่เลี้ยงคือการปลุกพลังแห่งจิตวิญญาณอันทรงพลังในนักเรียน
 7. บทสนทนาเป็นพื้นฐานของการสอนเพราะต้องขอบคุณพวกเขาเท่านั้นที่สามารถวางความจริงและความรู้ไว้ในจิตสำนึกของนักเรียนได้

เราหวังว่าจากบทความนี้คุณได้เรียนรู้ว่าแนวคิดหลักของโสกราตีสคืออะไร

เพิ่มความคิดเห็น

ตอบกลับ

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *