สรุป "Spruce" Andersen ในป่าต้นไม้เล็ก ๆ จะเติบโต เธอต้องการที่จะเติบโตขึ้นและเป็นที่น่าอายมากที่กระต่ายสามารถกระโดดข้ามเธอได้เพราะนี่เป็นการเน้นขนาดที่เล็กกว่าของเธอ นกกระสาบอกเธอว่าเขาเห็นว่าอย่างไร