เอกสารเก่า L

สรุป Lobo

Lobo Ernest Seton-Thompson อย่างรวดเร็ว Lobo เป็นหมาป่าอเมริกันที่อาศัยอยู่ใน Curampo Valley ในนิวเม็กซิโก ในช่วงยุค 1890 โลโบและฝูงแกะของเขาถูกบังคับให้เริ่มล่าวัวควายของผู้ตั้งถิ่นฐานเนื่องจากผู้ตั้งถิ่นฐานเคยทำลายพวกมันมาก่อน

VM สรุป Garshin The Frog Traveller

VM Garshin "The Frog-traveller" สรุปกบตัวใหญ่อาศัยอยู่ในป่าพรุ ในฤดูใบไม้ร่วงเป็ดบินผ่านหนองน้ำและหยุดพักและกิน กบเรียนรู้ว่ามันอบอุ่นในภาคใต้หนองน้ำที่สวยงามและเมฆของยุงขอให้บินไปกับพวกมัน