แนวคิดหลักของขงจื๊อ

แนวคิดหลักของขงจื้อได้สรุปไว้ในบทความนี้

แนวคิดหลักของขงจื๊อ

Confucius (Kung Fu Tzu - ครูผู้สอนกิตติมศักดิ์คุน) เป็นนักปรัชญาและนักคิดโบราณของจีน คำสอนของเขากลายเป็นพื้นฐานของระบบปรัชญาของจีนและเอเชียตะวันออกเรียกว่าลัทธิขงจื้อ ในปีพ. ศ. 523 นักปรัชญาได้ก่อตั้งโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของโลกในเรื่องการศึกษาตัวละครของมนุษย์ หลังจากการตายของเขานักเรียนตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง - Lunyu ที่มีมุมมองหลักของขงจื้อ

 • วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการศึกษา, การศึกษาทางศีลธรรม, จิตใจ, ความงามและการพัฒนาทางร่างกายสามีผู้สูงส่งที่รวมพฤติกรรมที่เหมาะสมและความรู้ลึก
 • นักคิดเชื่อว่าธรรมชาติในมนุษย์เป็นวัสดุที่การอบรมสามารถสร้างคนในอุดมคติได้
 • พัฒนาหลักการของการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมของผู้คน
 • ผู้คนถูกแบ่งตามความสามารถตามธรรมชาติของพวกเขา:“ บุตรแห่งสวรรค์” (มีปัญญาโดยกำเนิด),“ ผู้สูงศักดิ์” (มีความรู้),“ ดำ” (คนที่ไม่สามารถเข้าใจความรู้)
 • เขาเน้นหลักการของลัทธิขงจื้อและจริยธรรมทางการเมือง -“ Six Arts”:“ LI” (พฤติกรรมที่เหมาะสมในกลุ่มและสังคม),“ ฉัน” (ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นและตนเอง),“ ZHEN” (หลักการของมนุษยชาติ, มนุษยชาติ), "CHI" (ความรู้), "BLUE" (ความจงรักภักดี)
 • คุณธรรมจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการเชื่อฟังต่อผู้สูงอายุการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและเข้มงวด
 • พื้นฐานของการศึกษาคือหลักการและพิธีกรรม
 • วิธีการเรียนรู้ที่สำคัญคือการอ่านด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยใจคิดและออกกำลังกายในศิลปะ
 • ภารกิจของครูคือการเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเรียนเพื่อความคิด
 • แนวคิดการสอนที่สำคัญของขงจื้อที่เกี่ยวข้องในวันนี้คือเขา หยิบยกหลักการสอน : ตัวอย่างของเขาเองคือพื้นฐานของการศึกษาการเคารพนักเรียนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการเรียนรู้และชีวิตความอดทนความเท่าเทียมกันของทุกคนในฐานะนักเรียน
 • เขาเสนอวิธีการสอนใหม่ - บทสนทนาระหว่างครูและนักเรียนการเปรียบเทียบและการจำแนกข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงการฝึกอบรมเพื่อตั้งคำถามอย่างอิสระและตอบคำถามเลียนแบบตัวอย่าง
 • ความมั่นคงของสังคมขึ้นอยู่กับการศึกษา

เราหวังว่าจากบทความนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักของขงจื้อ

เพิ่มความคิดเห็น

ตอบกลับ

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *