บทบาทของโสกราตีสในปรัชญา

ความสำเร็จของโสเครติสในปรัชญาของนักคิดและนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงได้สรุปไว้ในบทความนี้

โสกราตีสและการสนับสนุนปรัชญา

ในการพัฒนาปรัชญาโบราณมีบทบาทสำคัญโดยโสกราตีส (470/469 - 399 BC) เขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับวิทยาศาสตร์นี้แม้ว่าเขาจะไม่ทิ้งงานชิ้นเดียวหลังจากการตายของเขา เรื่องของปรัชญาของโสกราตีสคือวิญญาณจิตสำนึกของมนุษย์และชีวิตโดยทั่วไป นอกจากนี้เขายังวางรากฐานของมุมมองของอริสโตเติ้ลและเพลโตโทนิก

ในปรัชญานักคิดได้รับคำแนะนำจากหลักการที่กำหนดโดย oracles:

  • รู้จักตัวเอง
  • ไม่มีใครรู้อะไรได้อย่างน่าเชื่อถือและมีปราชญ์ที่แท้จริงเท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่รู้จักอะไรเลย

หลักการเหล่านี้ควรส่งเสริมให้ผู้คนขยายความรู้เพื่อเข้าใจความจริง ในภาษาสมัยใหม่มันเป็นวิธีการทำความคุ้นเคยกับความรู้ความเข้าใจผ่านการประชดและการจดจำความไม่รู้ของตนเอง

+ ความรู้ด้วยตนเองตามที่โสกราตีสกล่าวคือเป็นการค้นหาความรู้และหลักการของชีวิตความรู้และคุณธรรม ความไม่รู้ของมนุษย์นั้นปรากฏในความจริงที่ว่าคุณธรรมและความรู้ได้รับการพิจารณาโดยคนว่าเป็น 2 สารที่เป็นอิสระและแตกต่างกัน พวกเขายังคิดว่าความรู้ไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และโสกราตีสเป็นครั้งแรกที่ยืนยันถึงแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมบนพื้นฐานของความรู้และการเอาชนะความไม่รู้

การมีส่วนร่วมของโสกราตีสก็คือการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงอุปนัยและคำจำกัดความทั่วไป การใช้เหตุผลเชิงอุปนัยคือการวิเคราะห์การตัดสินใจของแต่ละบุคคลหรือบางสิ่ง มันมีไว้สำหรับคำจำกัดความของแนวคิดที่แสดงลักษณะของสิ่งต่าง ๆ หรือสาระสำคัญ ดังนั้นโสกราตีสเป็นคนแรกที่ยืนอยู่ที่ต้นกำเนิดของการเกิดขึ้นของแนวคิดทั่วไปในปรัชญา

นักคิดทำคุณประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาภาษาถิ่น อริสโตเติลนักปรัชญาอีกคนหนึ่งเชื่อว่าก่อนโสกราตีสมันไม่มีอยู่จริง วิภาษคือหลักคำสอนของการปฏิเสธของความขัดแย้งเอาชนะความขัดแย้งป้องกันความขัดแย้ง มันเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับหลักคำสอนเรื่องความได้เปรียบ

ดังนั้นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และนักปรัชญาโสกราตีสจึงเสร็จสิ้นช่วงเวลาทางปรัชญาตามธรรมชาติและเริ่มขั้นตอนทางปรัชญาใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาในงานของอริสโตเติลและเพลโต

เราหวังว่าจากบทความนี้คุณได้เรียนรู้ว่าโสกราตีสมีส่วนช่วยในปรัชญาอย่างไร

เพิ่มความคิดเห็น

ตอบกลับ

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็น *