Shchepkin Mikhail Semenovich ชีวประวัติโดยย่อของนักแสดงชื่อดังตั้งอยู่ในบทความนี้ Schepkin Mikhail Semenovich ประวัติโดยย่อสำหรับเด็ก Schepkin Mikhail Semenovich เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 1788 (หมู่บ้าน Krasnoe) ในครอบครัวของบริการส่วนบุคคลนับกรัมเอส