“ Yanko นักดนตรี” สรุป Senkevich เด็กที่อ่อนแอและอ่อนแอเกิดมาเพื่อนบ้านของตำแยไม่ได้คิดว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ นักบวชคนหนึ่งถูกพาไปที่แม่ของเขาเพื่อยกโทษบาปของเธอและเด็กชายคนนั้นได้รับการขนานนามว่าแจน แต่เด็กชายกลับไม่ตายตรงกันข้าม