คาร์ลจุงประวัติจิตแพทย์ชาวสวิสโดยสังเขปซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจิตวิทยาการวิเคราะห์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ คาร์ลจุงประวัติย่อจุงเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2418 เข้าสู่ครอบครัวของศิษยาภิบาลที่เควิลในสวิตเซอร์แลนด์ คาร์ลกุสตาฟจุงจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบาเซิล ตั้งแต่ 1900 ถึง