G Archive

สรุป“ ผู้หญิงของร้อยโทฝรั่งเศส”

“ The Woman of the Lieutenant” - นวนิยายโดยนักเขียนชาวอังกฤษ John Fowles ตีพิมพ์ในปี 1969“ The Woman of the Lieutenant” บทสรุปการกระทำของนวนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 จุดที่เป็นเมืองชายฝั่ง Lyme Regis ตัวละครหลักคือ Charles Smithson ผู้ได้รับเลือกให้เป็นทายาทของตระกูลขุนนางผู้น่าสงสาร

ชีวิตสรุปสินเชื่อ

สรุป“ Life on loan” สรุป“ Life on loan” เป็นนวนิยายของนักเขียนชาวเยอรมันชื่อ Erich Maria Remarque ภูเขาแอลป์ โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีวัณโรค "มอนแทนา" Clerfeh นักแข่งรถผู้มีเกียรติได้มาเยี่ยมเพื่อนที่ดีของเขาและอดีตเพื่อนร่วมทีม Holman บนถนนไปตามถนนบนภูเขาที่คดเคี้ยวของ Clerfe